Strona główna Dom i wnętrze Co mają nam do zaoferowanie profesjonalne biura nieruchomości mieszkaniowych?

Co mają nam do zaoferowanie profesjonalne biura nieruchomości mieszkaniowych?

198
0
PODZIEL SIĘ

Najogólniej rzecz biorąc biura nieruchomości mieszkaniowych powstają po ty, by pomagać wspólnotom mieszkaniowym w zarządzaniu i administrowaniu podlegającymi pod nią budynkami. W związku z tym, ich celem jest m.in. utrzymywanie czystości w obrębie nieruchomości, prowadzenie prac modernizacyjnych oraz wdrażanie systematycznych kontroli instalacji grzewczej, gazowej i wentylacji. Poza tym, niezwykle ważna jest obsługa prawna i księgowo-finansowa.

Obowiązki z zakresu zarządzania i administrowania

Do obowiązków zarządców i administratorów zatrudnianych przez takie firmy, jak Status należy: odbiór nieruchomości od poprzedniego zarządcy, weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokalu, zwoływanie i organizowanie zebrań, przygotowywanie projektów uchwał i wymaganej dokumentacji do projektu rocznego planu gospodarczego. Poza tym, fachowcy powinni zajmować się zawieraniem umów dotyczących utrzymania porządku i czystości, opracowywaniem szczegółowego zakresu zadań i obowiązków, przepisywaniem na wspólnotę umów zawartych z dostawcami mediów oraz nadzorem nad obsługą eksploatacyjną nieruchomości wspólnej. W końcu, muszą sporządzać protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia nieruchomości, zawierać i kontrolować umowy o konserwację i utrzymanie obiektu, przechowywać i prowadzić dokumentację techniczną nieruchomości, Książkę Obiektu Budowlanego i książki serwisowe instalacji.

Zadania z dziedziny księgowości i prawa

Jak podaje www.status.pl zarządcy przede wszystkim powinni korzystać z usług kancelarii prawniczej, która ma doświadczenie z rynkiem nieruchomości. Prócz tego, ich obowiązkiem jest zapewnienie pomocy wspólnocie mieszkaniowej w zakresie otwarcia rachunku bankowego, prowadzenia księgowości, przygotowywania naliczeń i kontroli terminowości wpłat zaliczek. Do ich zadań należy również: informowanie właścicieli o zaległościach płatniczych, wystawianie stosownych wezwań do zapłaty, analizowanie i windykacja należności z tytułu pożytków i przychodów z nieruchomości, a także reprezentacja przed sądami i innymi urzędami.