Strona główna Biznes Kilka słów o licencji franczyzowej i jej podstawowych założeniach

Kilka słów o licencji franczyzowej i jej podstawowych założeniach

206
0
PODZIEL SIĘ

Licencja, zwana również pakietem franczyzowym jest istotą systemu franczyzowego, gdyż zawiera w sobie i szczegółowo opisuje koncepcję prowadzenia biznesu pod cudzym, znanym logo. Standardowo pakiet taki składa się z marki, know-how, podręcznika operacyjnego, usług świadczonych przez franczyzodawców, a także opłat franczyzowych.

Marka

Marka, będąca znakiem towarowym to w zasadzie każde oznaczenie, które umożliwia odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw, przedstawione w sposób graficzny lub dające się w sposób graficzny wyrazić. Może nim być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, melodia i inny sygnał dźwiękowy.

Know-how

Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu nazywa know-how całokształtem wiadomości – fachowej wiedzy oraz doświadczenia w technologii i produkcji określonych towarów. W Polsce mianem know-how określa się zaś poufną wiedzę techniczną, bezpośrednio użyteczną w produkcji, dotyczącą zwłaszcza umów z zakresu własności przemysłowej.

Podręcznik

Podręcznik operacyjny to zbiór zasad, według których biorca licencji musi prowadzić działalność. Zawiera obszerne, szczegółowe opisy wszystkich aspektów działalności. Co więcej umożliwia franczyzodawcy ochronę jego koncepcji działalności, know-how i tajemnic handlowych.

Usługi

Franczyzodawcy zobowiązują się do rozwijania produktów i usług, prowadzenia działań reklamowych i public relations. Do ich zadań należy także rozwiązywanie problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową oraz utrzymywanie dyscypliny w ramach systemu i zapewnianie odpowiedniej jakości towarów lub usług.

Opłaty

Franczyzodawca określa również struktury i wysokości opłat, uiszczanych na jego rzecz przez franczyzobiorcę. Najczęściej opłaty dzielą się na: wstępną, bieżącą i na rzecz wspólnego funduszu marketingowego.

Załóż swój własny biznes dzięki franczyzie http://rabat-detal.pl/